Educație

Cergău

1302

Atestare Cergău

3

Localități

1747

Locuitori Cergău

jud. Alba

Localizare Cergău
b

3

Școli

În satele aparținătoare comunei exista trei școli și trei grădinițe.

În satul Cergau Mare exista o școală generală cu clasele I – VIII și o gradiniță.

În satul Cergau Mic există o școala primară și o grădiniță.

În satul Lupu există o școală primară și o grădiniță.