Platformă program Cergău 2012 – 2016

Comunicare cu cetățenii

1302

Atestare Cergău

3

Localități

1747

Locuitori Cergău

jud. Alba

Localizare Cergău

Platforma program Cergău 2012 – 2016

Comuna Cergău – o aşezare modernă şi înfloritoare, cu standarde de viaţă ridicate, demnă de a face parte dintr-un stat european.

 

 1. Pentru aceasta ne propunem:
 2. Consruirea unui Centru Cultural la Cergău Mic
 3. Extinderea reţelei de canalizare în Lupu şi Cergău Mic
 4. Rigole betonate Cergău Mare
 5. Rigole betonate Cergău Mic
 6. Rigole betonate Lupu
 7. Amenajarea trotuarelor cu pavele în comună
 8. Continuarea pietruirii străzilor din comună
 9. Realizarea cadastrului inravilan şi extravilan al comunei Cergău
 10. Dotarea cu camere de luat vederi în curtea şcolii, a primăriei,a grădiniţei şi a Căminului Cultural Cergău Mare pentru păstrarea în siguranţă a acestor obiective
 11. Amenajarea unui parc de agrement dotat cu locuri de joacă pentru copii şi mobilier de relaxare pentru toţi cetăţenii
 12. Dotarea Căminului Cultural Cergău Mare cu sistem de încălzire şi aer condiţionat
 13. Dotarea Sălii de sport cu aparatură de fitness
 14. Constriurea unei capele în cimitirul din Cergău Mare şi achiziţionarea unui car mortuar
 15. Modernizarea iluminatului public
 16. Înfiinţarea unor asociaţii intercomunitare şi atragerea de investitori
 17. Sprijinirea cetăţenilor pentru accesul la fonduri europene şi subvenţii
 18. Dotarea sălii de evenimente de la Lupu cu veselă şi sobe pentru bucătărie
 19. Semnalizarea drumului cu marcaje şi indicatoare rutiere
 20. Amenajarea de spaţii verzi
 21. Renovarea sediului Primăriei
 22. Susţinerea în continuare a promovării culturii, a valorilor locale, prin organizarea de evenimente culturale în comună, precum şi participarea la toate evenimentele la care este invitat Ansamblul folcloric al Căminului Cultural Cergău
 23. Organizarea următoarelor ediţii a evenimentului „Fiii satului”
 24. Garantarea accesului imediat la informaţiilor publice şi soluţionarea la timp a cererilor cetăţenilor
 25. Consultarea cetăţenilor şi implicarea lor directă în procesul de luare a deciziilor
 26. Sprijinirea tuturor cetăţenilor din comună în rezolvarea problemelor personale cu care se confruntă
 27. Organizarea unor excursii tematice şi a unor seri distractive
 28. Organizarea de cursuri de informatică pentru toţi cetăţenii
 29. Promovarea şi susţinerea în continuare a echipei de fotbal „Unirea Cergău” şi atragerea a cât mai mulţi tineri în echipă
 30. Continuarea proiectului de introducere a gazului metan în comună
 31. Sărbătorirea anuală a cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie